พรรคทางเลือกใหม่

     พรรคทางเลือกใหม่ คือพรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 16/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาย ราเชน ตระกูลเวียง เป็นผู้จดแจ้งจัดตั้งพรรค

     โดยพรรคทางเลือกใหม่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีนับเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมพรรค แต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกนายราเชนเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกและได้เลือกนาย ไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก โดยพรรคทางเลือกใหม่มีคำขวัญว่า “กล้าคิด กล้านำ ทำจริง” โดยได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง กกต. ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นลำดับที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบสมัครพรรคทางเลือกใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข่าวและกิจกรรม

นโยบายและข้อบังคับพรรค

เงินทุนเจ้าบ้าน

คือ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร!!! ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน!!!

ขอเพียงท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านสามารถได้สิทธินั่นเดี๋ยวนี่ ได้สิทธิอะไร???

    1. สิทธิไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

    2. สิทธิไม่ทวงไม่ถาม
        – ไม่ทวง ไม่ถามซักคำว่าจะเอาเงินไปทำอะไร แล้วเมื่อไหร่จะคืน!!!

    3. ถ้าผู้กู้เกิดเสียชีวิต ไม่ต้องรับใช้หนี้ต่อ
        – เสียชีวิตหนี้หายกัน
        – ถ้าใครเลื่อนเป็นเจ้าบ้านคนใหม่ก็สามารถ ใช้สิทธิเงินทุนเจ้าบ้านใหม่ได้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม